Follow Us

September 15, 2019

מהות?
מרגישה שאני כל הזמן במהות שלי וכל רגע מחפשת מהות חדשה. החיפוש כאילו לעולם לא נגמר, אבל מה היא מהות? אני בשיא ההגשמה שלי, כל חלומות מתגשמים והתגשמו, אני חייה כל רגע את הלב שלי, מלאה באהבה, הודיה, נתינה ובעשייה שאוהבת, הקמתי עם בן זוגי המופלא מקום לריפוי, לסדנאות,...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion