Follow Us

מגיל 10 אני התחלתי את המסע שלי בחיים עם הסוסים, אהבתי חיות תמיד, שהכרתי את הסוסים התאהבתי, התאהבתי גם בעצמי ביכולת שלי, באומץ שלי, ידעתי תמיד שחלק מהיעוד שלי זה החיות, שאני יעבוד איתם, שאני ילך איתם את הדרך. בגיל 25 למדתי להיות מדריכת רכיבה מערבית ומטפלת לרכיבה טיפולית...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion