Follow Us

May 1, 2013

ילד חדש מגיע, יש התרגשות באוויר, יצירת קשר זה השלב הכי חשוב ואני

מצפה ומחכה לילד המופלא שהולכת לפגוש, 

הרגע הראשוני שהעניים שלנו נפגשו, רואה את כל היופי שלו, את כל הפרא שהוא, הוא מלא בסקרנות וחשש בו זמנית, החווה מלאה בטבע וחיות, ברעשים ורגשות, אני נותנת לו לחקור את המקום...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion