Follow Us

August 16, 2015

בשבט האפריקאי הזה, כשמישהו מתנהג בצורה פוגענית, הוא נלקח למרכז הכפר שם כל השבט מתאסף ומקיף אותו.
במשך יומיים הם יזכירו לו את כל הדברים הטובים שהוא עשה.
השבט מאמין כי יצר האדם טוב מבסיסו.

כל אחד מאתנו רק רוצה בטחון, אהבה, שלום ושמחה.
אבל לפעמים, במרדף אחרי דברים, אנשים ע...

August 16, 2015

מאז שאני זוכרת את עצמי הדיבור היה מקום שהתקשתי בו,

לא הייתי מרבה במילים אך היתה לי יכולת להתחבר בלי התקשורת המילולית לאנשים .

תמיד ועד היום אני נקודת מפגש שמחברת ומפגישה בין אנשים.

אבל המקום שבו הרגשתי מחוברת באמת ,זה היה בטבע.

שם מצאתי ומוצאת את הכוחות שלי.

זה היה המקום הב...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion