Follow Us

December 6, 2015

 

 

 

יש שבט באפריקה שבו תאריך לידתו של ילד לא נספר מהרגע שהוא נולד, 
וגם לא מהרגע שהופרה ברחם, 
אך מהיום שהילד היה מחשבה במוחה של אמא שלו.

וכאשר אישה מחליטה שיהיה לה ילד, היא יוצאת ויושבת מתחת לעץ, בעצמה, והיא מקשיבה, 
עד שהיא יכולה לשמוע את השיר של הילד שרוצה לבוא. 
ואחר...

אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי מחזוריות בחיים, יש איזו שהיא מחזוריות בתנועה שכל הזמן זזה בעיגול. בתוך העיגול נכנסות צורות של חיים ודברים נולדים ומתים.

זוהי מחזוריות מאוד טבעית ובסיסית של חיים שברגע שאנחנו מתחברים אליה אנחנו חיים, מתרפאים ומחוברים לכל מה שקיים.

ב50-60 שני...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion