Follow Us

September 15, 2019

מהות?
מרגישה שאני כל הזמן במהות שלי וכל רגע מחפשת מהות חדשה. החיפוש כאילו לעולם לא נגמר, אבל מה היא מהות? אני בשיא ההגשמה שלי, כל חלומות מתגשמים והתגשמו, אני חייה כל רגע את הלב שלי, מלאה באהבה, הודיה, נתינה ובעשייה שאוהבת, הקמתי עם בן זוגי המופלא מקום לריפוי, לסדנאות,...

מגיל 10 אני התחלתי את המסע שלי בחיים עם הסוסים, אהבתי חיות תמיד, שהכרתי את הסוסים התאהבתי, התאהבתי גם בעצמי ביכולת שלי, באומץ שלי, ידעתי תמיד שחלק מהיעוד שלי זה החיות, שאני יעבוד איתם, שאני ילך איתם את הדרך. בגיל 25 למדתי להיות מדריכת רכיבה מערבית ומטפלת לרכיבה טיפולית...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion