Follow Us

אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי מחזוריות בחיים, יש איזו שהיא מחזוריות בתנועה שכל הזמן זזה בעיגול. בתוך העיגול נכנסות צורות של חיים ודברים נולדים ומתים.

זוהי מחזוריות מאוד טבעית ובסיסית של חיים שברגע שאנחנו מתחברים אליה אנחנו חיים, מתרפאים ומחוברים לכל מה שקיים.

ב50-60 שני...

August 16, 2015

בשבט האפריקאי הזה, כשמישהו מתנהג בצורה פוגענית, הוא נלקח למרכז הכפר שם כל השבט מתאסף ומקיף אותו.
במשך יומיים הם יזכירו לו את כל הדברים הטובים שהוא עשה.
השבט מאמין כי יצר האדם טוב מבסיסו.

כל אחד מאתנו רק רוצה בטחון, אהבה, שלום ושמחה.
אבל לפעמים, במרדף אחרי דברים, אנשים ע...

August 16, 2015

מאז שאני זוכרת את עצמי הדיבור היה מקום שהתקשתי בו,

לא הייתי מרבה במילים אך היתה לי יכולת להתחבר בלי התקשורת המילולית לאנשים .

תמיד ועד היום אני נקודת מפגש שמחברת ומפגישה בין אנשים.

אבל המקום שבו הרגשתי מחוברת באמת ,זה היה בטבע.

שם מצאתי ומוצאת את הכוחות שלי.

זה היה המקום הב...

July 16, 2015

כשאני מחוברת לאדמה.. רגלי הולכת כמו אחד איתה, 
האדמה עוטפת את רגלי ברכות כמו מגנה, תומכת
ויכולה ללכת בעניים עצמות , בבטחה... 
כשאני מחוברת לאדמה פתאום רואה,
הראייה הופכת למרחבית, נושמת נשימה עמוקה ובהודיה גדולה.
תודה לך אדמה שרואה אותי, שסוחבת אותי, שהולכת איתי, 
שתמיד...

April 13, 2015

 כשאני בטבע, אני מרגישה שהאדמה מחזיקה אותי, השמיים שומרים עלי, האויר עוטף אותי, והאש בתוכי נדלקת 

 

כשאני רצה ובעל חיים רץ לצידי , אני מבינה כמה אנחנו מתקשרים כמה אנחנו אחד,

פשוט נהנים לרוץ ...

 

נהנים להיות, נהנים להרגיש 

 

כל צעד כל כך ברור, בלי להסתכל על מה...

May 1, 2013

ילד חדש מגיע, יש התרגשות באוויר, יצירת קשר זה השלב הכי חשוב ואני

מצפה ומחכה לילד המופלא שהולכת לפגוש, 

הרגע הראשוני שהעניים שלנו נפגשו, רואה את כל היופי שלו, את כל הפרא שהוא, הוא מלא בסקרנות וחשש בו זמנית, החווה מלאה בטבע וחיות, ברעשים ורגשות, אני נותנת לו לחקור את המקום...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

        the world is changed by your example

not by your opinion