שאמניזם, דברים שלמדתי מתומר פיין
Writer

        the world is changed by your example

not by your opinion