משחררת את הסוסים
Writer

        the world is changed by your example

not by your opinion