לגדול מתוך החושך
Writer

        the world is changed by your example

not by your opinion