תודה


כשאני מחוברת לאדמה.. רגלי הולכת כמו אחד איתה, האדמה עוטפת את רגלי ברכות כמו מגנה, תומכת ויכולה ללכת בעניים עצמות , בבטחה... כשאני מחוברת לאדמה פתאום רואה, הראייה הופכת למרחבית, נושמת נשימה עמוקה ובהודיה גדולה. תודה לך אדמה שרואה אותי, שסוחבת אותי, שהולכת איתי, שתמיד סולחת ויודעת תמיד להתחיל מחדש, תודה לך שאת תמיד שם בהכלה מוחלטת....


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts