מדהים


בשבט האפריקאי הזה, כשמישהו מתנהג בצורה פוגענית, הוא נלקח למרכז הכפר שם כל השבט מתאסף ומקיף אותו. במשך יומיים הם יזכירו לו את כל הדברים הטובים שהוא עשה. השבט מאמין כי יצר האדם טוב מבסיסו.

כל אחד מאתנו רק רוצה בטחון, אהבה, שלום ושמחה. אבל לפעמים, במרדף אחרי דברים, אנשים עושים טעויות. הקהילה רואה את הטעויות האלה כזעקה לעזרה. הם מתאחדים כדי להרים אותו, ולחבר אותו חזרה לטבע האמיתי שלו, כדי להזכיר לו מי הוא באמת, עד שהוא זוכר לגמרי את האמת הבסיסית ממנה הוא התנתק זמנית "אני טוב". שיקובה נבאג'יוטיסאיקיא! נבאג'יוטיסאיקיא, זו מחמאה שמשתמשים בה בדרום אפריקה ומשמעותה: "אני מכבד אותך, אני מוקיר אותך, אתה חשוב לי" בתגובה, אנשים יאמרו שיקובה- "עם כך, אני קיים עבורך" מאחלים לכם שיהיו לכם אנשים שיזכירו לכם את הטבע האמיתי שלכם...

תנועת שמח"ה


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts